Dit zijn de jaarstukken 2021 van de gemeente Arnhem. In de jaarstukken wordt zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording afgelegd over de resultaten die in 2021 zijn behaald.

Deze pagina is gebouwd op 04/22/2022 14:19:16 met de export van 04/22/2022 08:58:53